Tingerup Vandværk
Kort Nyt
Bruges til kort nyt ang. Vandværk.

24-08-2016 20:27
Der er igen mulighed for at tilmelde sig undervisning i hjertestarter. Se Fulde Nyhed på seneste nyhed

21-05-2015 19:41
Efter Dahlgaard har skiftet en defekt ventil kan vi nu melde at Vandværks Drift kører som det skal.
Velkommen
Velkommen Til Tingerup Vandværk

Tingerup vandværk
Status fra vandværket
Nyheder
Til Tingerup Vandværks medlemmer

1) I de seneste uger har flere bemærket, at vandet er misfarvet, mest tydeligt den seneste uge. Vores ekspertfirma, Dahlgaard, så på det i torsdags og fandt at forklaringen er en utæt ventil, som forventes skiftet i denne uge (uge 34), så snart den nye er skaffet hjem. Indtil da er der ikke grund til at frygte sundhedsproblemer i forb. med misfarvningen af vandet.

OPDATERING:
Den defekte ventil er nu skiftet, vores vand bliver derfor mere klart fra nu, men det varer selvfølgelig lidt tid, inden det uklare rentvand, der allerede er i beholderen, er fortyndet helt

2) Vandværket arrangerer gentagelse af undervisning i genoplivning og brug af hjertestarter. Alle i byen er velkomne. Tilmelding udbedes. Se venligst fulde nyhed for information.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Information fra Tingerup Vandværk a.m.b.a.
Nyheder
Information fra Tingerup Vandværk a.m.b.a.

Vandværket opretter en hjemmeside og en mailboks for at udnytte de muligheder, som teknikken giver for

bedre og mere effektiv kommunikation i hverdagen. Samtidig sparer vi udgifter til papir og arbejdsgange.

Bestyrelsens hensigt er herefter, at generalforsamlinger annonceres i lokalavisen (Midtsjællands Folkeblad)

med henvisning til hjemmesiden, hvorfra dagsordner, regnskaber, vandanalyser mv. vil kunne downloades til

læsning/printning. På hjemmesiden kan man melde sin mailadresse til nyhedsbrev, således at man

automatisk modtager mail med indkaldelse til generalforsamling, varsling af driftsstop ved planlagte

reparationer, information om akutte problemer og lignende relevante informationer.

Denne fremgangsmåde er i overensstemmelse med vandværkets vedtægter.

Hvis man ikke har mulighed for at bruge internettets muligheder, kan man telefonisk kontakte formanden for

at lave en individuel aftale.

Hjemmeside: www.tingerupvand.dk

Mail til bestyrelsen: post@tingerupvand.dk

Udmeldinger
NyhederI højre side har vi sat en informations boks op, hvor du kan følge status på vandværket.

Denne vil blive brugt hvis der opleves ureglemessigheder og ligne, for at holde beboerne i Tingerup opdateret så godt som muligt.